Glasögonbidrag

I mars tidigare i år så trädde ett nytt beslut i kraft om att ge barn och unga som behöver kontaktlinser eller glasögon ett bidrag. Detta bidrag gäller alla mellan 8-19 år. Varför detta har trätt i kraft är för att alla barn och unga ska kunna delta på lika villkor i både skola och fritiden oavsett bakgrund och funktionsförmåga. Det finns tyvärr familjer som lever i ekonomisk utsatthet vilket kan medföra att barn inom familjen som har synskador inte kan få den hjälp de behöver med glasögon och linser vilket gör att de kan hamna i utanförskap. Tyvärr så gäller inte detta bidrag i alla landsting ännu och bidraget kan se lite olika ut beroende på vilket landsting du befinner dig i. Vissa landsting ger mer i bidrag, vissa mindre och vissa inget alls. Vi håller tummarna för att detta bidrag ska gälla överallt inom en snar framtid. Att barn eller ungdomar med synskador ska kunna få den hjälp de behöver tycker vi är en självklarhet.

Det bidrag som ges ut idag ligger på 800 sek. Om de kostnader som barnet behöver för att få glasögon eller linser underskrider den summan så är bidragets summa det som kostnaden medför. Är du en av de som fått detta bidrag så håll hårt i dina glasögon. Skulle de försvinna eller gå sönder så gäller inget nytt bidrag. Det ger tyvärr inte ut för borttappade eller trasiga glasögon och linser. Vill du ansöka om detta bidrag så behöver du ett aktuellt recept från en ögonläkare eller optiker, sedan sköts bidragshanteringen av ditt landsting. Man har även möjlighet att uppgradera glasögonen och fortfarande få ett bidrag på 800 sek, men lägga på den extra kostnaden själv.

Ett stort steg framåt tycker vi på Emlas. Vi hoppas att alla landsting ska införa detta så att alla barn och ungdomar kan kunna se ordentligt och vara delaktiga i alla sammanhang och kunna ha valmöjligheten att välja bland alla olika fritidsintressen som barn kan tänkas ha, utan att deras syn ska medföra svårigheter för dem.

glasbarn