Category: Uncategorized

Kontaktlinser och dess fördelar

Skydda ögonen från blått ljus

När barnen förr i tiden spenderade varje eftermiddag framför TV:n brukade föräldrarna alltid konstatera något i stil med att ”ni kommer få fyrkantiga ögon”. Idag spenderar vi inte riktigt lika mycket tid framför just TV:n, men däremot har skärmarna mer eller mindre tagit över våra liv. Det är inte längre bara några timmar efter skolan som man spenderar framför rörliga… Read more →

Glasögonbidrag

I mars tidigare i år så trädde ett nytt beslut i kraft om att ge barn och unga som behöver kontaktlinser eller glasögon ett bidrag. Detta bidrag gäller alla mellan 8-19 år. Varför detta har trätt i kraft är för att alla barn och unga ska kunna delta på lika villkor i både skola och fritiden oavsett bakgrund och funktionsförmåga.… Read more →

Att skaffa linser för första gången

Använder du glasögon eller har du bara börjat märka av synförändringar och har börjat gå i tankar om att skaffa linser men inte riktigt vet hur man går till väga? Då kan vi berätta för dig att det är lättare än man tror. Att använda linser ger dessutom en helt annan frihetskänsla än vid användning av glasögon. Det kan till… Read more →